mardi 7 mars 2017

Blagoveščensk

Blagoveščensk, oblastní m. a říční přístav v SSSR v RSFSR v Amurské oblasti na Amuru, u hranic s ČLR, 177 000 obyv. Prům. stroj., dřevozpracující, potr. Čtyři vysoké školy. Blagovčščenskij Andrej Vasiljevič, * 1889, sov. botanik a biochemik. Studoval vztah rostl, taxonů v systému, bioch. vlastnosti rostlin a možnost jejich využití k objasnění fylogeneze rostlin. Hl. dílo Biochemické základy vývoje rostlin.

Campania

Campania [kampánja], č. Kampánie -kr. v jz. Itálii u Tyrhénského moře, 13 595 km2, 5,34 mil. obyv., kr. m. Neapol. Členi se na pčt provincii. Hornatý, většinou odlesněný, zkraso-vělý kr. Neapolských Apenin; úrodná údolí.

Cikorka

cikorka [něm. < lat.], kávová náhražka vyráběná z čekanky, Cichorium intybus, popř. sušené řepy cukrové, cíl 1. a) v běhu, lyžování, plavání, motorismu atd. zakončeni závodní dráhy; b) ve sport, hrách misto nebo předmět, k němuž směřuje pohyb hráčů; c) ve střelbě a lukostřelbě pevný nebo pohyblivý terč; l.ftloz. viz účel. cíl a prostředek, kategorie vyjadřující souvislost mezi lidským, vědomě převzatým záměrem (tj. cílem) a obj. možnostmi akt. jednáni, které se opírá o použiti odpovídajících věci a procesů nebo jejich ideálních obrazů, modelů apod. (tj. prostředků).

Cueto Koile

Cueto Koile [kve-] Jorge viz Kolle Cueto Jorge.

Bernal John Desmond

Bernal John Desmond, 1901-1971, brit. fyzik; člen Král. spol. v Londýně, prez. Svět. rady míru (1959 - 65), zahr. člen ČSAV (1960). Zabýval se zejm. krystalografií a strukturou org. a anorg. slouč. (prováděl rtg. strukturní analýzu). Autor řady marx. prací o úloze a místě vědy v životě společnosti. Mez.Len.c. (19531.