mardi 7 mars 2017

Blagoveščensk

Blagoveščensk, oblastní m. a říční přístav v SSSR v RSFSR v Amurské oblasti na Amuru, u hranic s ČLR, 177 000 obyv. Prům. stroj., dřevozpracující, potr. Čtyři vysoké školy. Blagovčščenskij Andrej Vasiljevič, * 1889, sov. botanik a biochemik. Studoval vztah rostl, taxonů v systému, bioch. vlastnosti rostlin a možnost jejich využití k objasnění fylogeneze rostlin. Hl. dílo Biochemické základy vývoje rostlin.

Campania

Campania [kampánja], č. Kampánie -kr. v jz. Itálii u Tyrhénského moře, 13 595 km2, 5,34 mil. obyv., kr. m. Neapol. Členi se na pčt provincii. Hornatý, většinou odlesněný, zkraso-vělý kr. Neapolských Apenin; úrodná údolí.

Cikorka

cikorka [něm. < lat.], kávová náhražka vyráběná z čekanky, Cichorium intybus, popř. sušené řepy cukrové, cíl 1. a) v běhu, lyžování, plavání, motorismu atd. zakončeni závodní dráhy; b) ve sport, hrách misto nebo předmět, k němuž směřuje pohyb hráčů; c) ve střelbě a lukostřelbě pevný nebo pohyblivý terč; l.ftloz. viz účel. cíl a prostředek, kategorie vyjadřující souvislost mezi lidským, vědomě převzatým záměrem (tj. cílem) a obj. možnostmi akt. jednáni, které se opírá o použiti odpovídajících věci a procesů nebo jejich ideálních obrazů, modelů apod. (tj. prostředků).

Cueto Koile

Cueto Koile [kve-] Jorge viz Kolle Cueto Jorge.

Bernal John Desmond

Bernal John Desmond, 1901-1971, brit. fyzik; člen Král. spol. v Londýně, prez. Svět. rady míru (1959 - 65), zahr. člen ČSAV (1960). Zabýval se zejm. krystalografií a strukturou org. a anorg. slouč. (prováděl rtg. strukturní analýzu). Autor řady marx. prací o úloze a místě vědy v životě společnosti. Mez.Len.c. (19531.

Desna

Desna[ďe-], levostranný přítok Dněpru 1130 km dlouhý, povodí 88 900 km2. Bažinaté ř. údolí. Splavná 535 km. Děsná 1. ř. na Moravě, levostranný přítok Moravy, 41,5 km dlouhý, povodí 326,3 km2. Pramení v Hrubém Jeseníku; 2. m. v Severoč. kr., okr. Jablonec nad Nisou, v Jizerských horách, 3436 obyv. Prům. keramický, hut. Celoroč. rekreace. Protržená přehrada (1916) na Bílé Děsné.

lundi 6 mars 2017

Bernášková Alena

Bernášková Alena, *1920, č. spisovatelka a novinářka. Výchozí metodou její

Devínska Kobyla

Devínska Kobyla, h. v Malých Karpatech v Bratislavě, 574 m n.m. Cd 1964 státní přír. rezervace, 27,97 ha: vzácné teplomilné druhy rostlin a živočichů. Devínska Nová Ves [ďe-], pův. obec v Západosl. kr.. od 1971 část Bratislavy IV. Zeměd. a obytná čtvrť. Archeol. lokalita; 1926 — 33 zkoumán

Abd ar-Rahmán II.

Abd ar-Rahmán II., 788 — 852, umaj-jovský emír od 822; podporoval um., zejm. hudbu a liter, a stavitelskou činnost v Córdobé.

Dareios III.

Dareios III. [-jos], perský král 336 iž 330 př.n.l.; poražen Alexandrem Ma-kedonským (333, 331); na útěku zavražděn.

Čang-ťia-kehou

Čang-ťia-kehou, m. v Čině v provincii Che-pej, 300 000 obyv. Prům. stroj., potr.; dop. křižovatka.

Cao Šu-li

Cao Šu-li, *1903, čin. spisovatel píšící hl. pro rolnictvo. Č. vyprávěni na sat. popěvky Na horských pláních, román Vesnice Li mění tvář. čap, trám nebo veliká dřevěná zátka s okem. Zaráží se do otvoru odtokové trouby rybníka (čápové výpustné zařízení).

dimanche 5 mars 2017

Depot

depot [-po, fr.], archeol. hromadný nález předmětů zpravidla podobného druhu. Může jít o úschovu cenností (poklad) nebo obch. nákladu (měděné hřivny aj.), o odpad (přepálené nádoby) či obětinu (ve studánce), depozitní banka, banka, která přijímá krátkodobé vklady a poskytuje krátkodobé úvěry, uchovává cennosti a pronajímá bezpečnostní schránky, depozitum [lat.], pův. věc movitá svěřená do úschovy; dnes jsou depozity peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů. Z peněžních depozit dostávají vkladatelé úroky, z cenných papírů se naopak vybírají určité poplatky za úschovu.

Camové

Camové, národnost v již. části stř. Vietnamu a v Kambodži; od zač. n.l. pod vlivem ind. kult., ve 2.st. zal. říši Campa; zemědělci. Jejich jaz. patří do indonéské skupiny austronéských jazyků.

Canberra

Canberra [kenbere], hl.m. Austrálie ve federálním distriktu, 210 600 obyv. Sídlo federální vlády, celostátních úřadů, zastupitelských úřadů. Moderní m. s přísně oddétenými funkcemi, a to obch., obytnou, adm., univ. Nár. knihovna, věd. výzk. ústavy, bot. zahrada. Univ. (zal. 1946). Ilustrace str. 320.

Bláha Josef

Bláha Josef, * 1924, č. herec; člen Div. na Vinohradech od 1951. Z rolí div.: Lukáš (Hašek. Josef Švejk); film. a televizních: Dívka na koštěti, Hříšní lidé města pražského.

český film

český film, existuje od 1898. Jeho iniciátorem byl Kříženecký, mezi prvními herci Šváb-Malostranský, Sedláčková. 1911 vznikla soukromá výrobna Kinofa, 1912 ASUM. Po 1918 se začala č. film. výroba rozvíjet. V Praze byl vybudován stálý ateliér AB (1921) a zakrátko druhý na Kavalirce (1926). V éře němého filmu vznikla řada filmů hl. ha náměty klas. i romant. liter., např. Kolárův Křiž u potoka a Otrávené světlo. Myzetovo sociální drama Šachta pohřbených ideji, Antonovi Cikáni a Pohádka máje, Lamačova Lucerna a Dobrý voják Švejk (s K. Nollem). Machatého Eroticon, Fričův Varhaník u svátého Vita, Pražského Batalión, Junghansův Takový je život. 1931 byly vybudovány těch. moderní film. ateliéry v Praze na Barrandově. Vyrábělo se až 34 filmů ročně. Zvukovou éru zahájila č. kinematografie 1930 Antonovým filmem Tonka šibenice. Objevila se řada umělců v čele s Vančurou, kteří usilovali o to, aby se

'V 56 člen ÚV SED

'V 56 člen ÚV SED, min. kultury 195Ž— 61, náměstek předsedy státní radjNDR 1961 -71. Autor kult. polit., ist. a lit. věd. děl.

samedi 4 mars 2017

Dún Laoghaire

Dún Laoghaire [dan leere], přístavní

Blýskáček

blýskáček, Meligethes - rod malých brouků z čeledi lesknáčkovitých. Živí se pylem rostl. Zeměd. škůdce, např. na řepce škodí b. řepkový, Meligethes aeneus. V ČSSR 62 druhů.

Bund Deutscber Madel

Bund Deutscber Madel [dojČ- mé-] viz Hitlerjugend.

Boulangerová

Boulangerová [bulanže-] Nadia Juliette,

Bonhoeffer

Bonhoeffer [-hé-] Dietrich, 1906-1945, něm. evang. teolog. Vytyčil problém tzv. nenáb. kř. Popraven nacisty pro akt. odbojovou činnost.

Čbo Oju

Čbo Oju, h. v Himálaji, na hranici Nepálu s Čínou sz. od Mount Everestu, 8153m n.m. Poprvé zlezena 1954.

vendredi 3 mars 2017

Čieme

Čieme, 1828—1927 Javorník — zeměd. obec ve Stredosl. kr., okr. Čadca. 3832 obyvatel.

Disthen

disthen, bílý krystalovaný nebo jemně vláknitý až stébelnatý trojklonný nerost, křemičitan hlinitý. Výskyt v ČSSR např. u Kutné Hory, v Jeseníku. Disticha Catonis [dysty- katónis], Cato-nova disticha, Catonova dvojverší — sbírka moralistních hexametrických dvojverší z 2. — 4.st. Několikrát přel. do češtiny (Komenský — Dionýsia Katona Mravná naučení). distichon elegické [dysty-, řec.],v poezii dvojverší z hexametru a pentametru. distinkce [dysty-, lat.], rozlišení -1. odznak hodnosti, hodnost; 2. Jiloz. akt vědomí, odrážející obj. rozdíl mezi věcmi nebo prvky vědomí: 3. log. postup, který nahrazuje definici pojmu;

Disk [dysk

disk [dysk, řec.] 1. atletické náčiní čočkového tvaru. Závodní d. vyráběn z kombinace dřeva a kovu ve třech velikostech a o hmotnosti 1, 1,5 a 2 kg (podle jednotlivých kategorií závodníků); 2. součást strojů nebo přístrojů ve tvaru kotouče.

Demonetízace

demonetízace [-ty-, fr.], stáhnutí mincí, které přestaly být zákonným platidlem, z oběhu.

Přír. rezervace. 184

přír. rezervace. 184,61 ha: skalní step a lesostep s teplomilnou květenou a zvířenou.

jeudi 2 mars 2017

Bílá Lhota u Litovle

Bílá Lhota u Litovle, okr. Olomouc

Barre

Barre [bár] Raymond, *1924, fr. právník a politik; od 1963 prof. univ. v Paříži, od ledna 1976 min. zahr. obchodu, od srpna 1976 předseda vlády.

Ambivalence

ambivalence [lat.], podvojnost citových vztahů; spočívá v tom, že týž objekt vyvolává v subjektu souč. nebo krátce za sebou protichůdné city (např. uspokojeni a neuspokojení, sympatie a antipatie).

Bošany

Bošany, obec v Západosl. kr., okr. TopolČany, na Nitře, 3707 oby' Prům. kožedělný (Závody 29. augusta). — Renes. zámek ze 16. století.

Bomba

bomba [it.] 1. fyz. kalorimetrická b., uzavřený ocelový válec vložený do kalorimetru, naplněný daným množstvím látky a kyslíku; po zapálení lze určit spalné teplo látky; 2. voj. viz puma.