dimanche 5 mars 2017

Depot

depot [-po, fr.], archeol. hromadný nález předmětů zpravidla podobného druhu. Může jít o úschovu cenností (poklad) nebo obch. nákladu (měděné hřivny aj.), o odpad (přepálené nádoby) či obětinu (ve studánce), depozitní banka, banka, která přijímá krátkodobé vklady a poskytuje krátkodobé úvěry, uchovává cennosti a pronajímá bezpečnostní schránky, depozitum [lat.], pův. věc movitá svěřená do úschovy; dnes jsou depozity peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů. Z peněžních depozit dostávají vkladatelé úroky, z cenných papírů se naopak vybírají určité poplatky za úschovu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire