vendredi 3 mars 2017

Disthen

disthen, bílý krystalovaný nebo jemně vláknitý až stébelnatý trojklonný nerost, křemičitan hlinitý. Výskyt v ČSSR např. u Kutné Hory, v Jeseníku. Disticha Catonis [dysty- katónis], Cato-nova disticha, Catonova dvojverší — sbírka moralistních hexametrických dvojverší z 2. — 4.st. Několikrát přel. do češtiny (Komenský — Dionýsia Katona Mravná naučení). distichon elegické [dysty-, řec.],v poezii dvojverší z hexametru a pentametru. distinkce [dysty-, lat.], rozlišení -1. odznak hodnosti, hodnost; 2. Jiloz. akt vědomí, odrážející obj. rozdíl mezi věcmi nebo prvky vědomí: 3. log. postup, který nahrazuje definici pojmu;

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire