mardi 7 mars 2017

Bernal John Desmond

Bernal John Desmond, 1901-1971, brit. fyzik; člen Král. spol. v Londýně, prez. Svět. rady míru (1959 - 65), zahr. člen ČSAV (1960). Zabýval se zejm. krystalografií a strukturou org. a anorg. slouč. (prováděl rtg. strukturní analýzu). Autor řady marx. prací o úloze a místě vědy v životě společnosti. Mez.Len.c. (19531.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire