mardi 7 mars 2017

Blagoveščensk

Blagoveščensk, oblastní m. a říční přístav v SSSR v RSFSR v Amurské oblasti na Amuru, u hranic s ČLR, 177 000 obyv. Prům. stroj., dřevozpracující, potr. Čtyři vysoké školy. Blagovčščenskij Andrej Vasiljevič, * 1889, sov. botanik a biochemik. Studoval vztah rostl, taxonů v systému, bioch. vlastnosti rostlin a možnost jejich využití k objasnění fylogeneze rostlin. Hl. dílo Biochemické základy vývoje rostlin.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire